Automatisering, prosess-støtte og selvdrevne kunder

Automatisering, prosess-støtte og selvdrevne kunder

Alt text: Automatisering, prosess-støtte og selvdrevne kunder

Automatisering av generiske aktiviteter, skreddersydde prosesser og høyere grad av selvdrevne etablerer seg som satsingsområder i de fleste markeder. Bank og forsikring har lenge vært ansett som de sterkeste pådriverne av kostnads-effektivisering gjennom teknologisk innovasjon. I dag preges alle av teknologi. I konkurransedrevne bransjer dukker det stadig opp nye aktører som benytter teknologi til å skape seg fordeler i markedet. Som etablert aktør er det viktig å få oversikt over muligheter, for så å investere i det som skaper konkurransefordeler.

Vi i ProsessPilotene stiller oss gjerne til disposisjon for å fortelle deg hvilke muligheter som finnes, og hva dette kan bidra til av fordeler både på kort og lang sikt. Det er ikke alltid nødvendigvis en fordel å ta for seg alt på en gang. Virksomheter består av mennesker som driver organisasjonen fremover. Nøkkelen til suksess med implementering av et nytt system er involvering. ProsessPilotenes verdibudskap er å la oss bistå med utvikling og forbedring av dine prosesser på tvers av salg, markedsføring og service.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om muligheter.


Matias MjåvatnMATIAS MJAVATN

CRM konsulent

[email protected]

+47 46676618

Norsk (bokmål)