Automatisk valgt prisliste i Dynamics 365 (CRM)

Automatisk valgt prisliste i Dynamics 365 (CRM)

Alt text:

Mange synes det er unødvendig mange klikk for å legge varer til en salgsmulighet, tilbud, ordre eller en faktura. Strukturen i Microsoft Dynamics 365 (CRM) er kapabel til å håndtere store varehus med priser for ulike kunder og markeder, og produkter i alle livssyklusfaser. Det kan være overveldende om din bedrift kun har en enkel prisliste og kanskje ikke engang har faste priser, men forhandlingsbare tjenester. Uansett hvor enkelt det ønskes brukt kan en ikke droppe prislisteelementet; et produkt er faktisk ikke en salgbar vare i systemet før den er ført opp i en gyldig prisliste om du ønsker å forholde deg til en produktkatalog.

Fra og med CRM Online 2015 Update 1 and CRM 2016 (on-premises) har vi en mindre kjent mekanisme tilgjengelig som gjør det mulig å automatisk sette prisliste på salgsmulighet, tilbud, ordre og faktura.

Følg bruksanvisningen under for å sette opp en automatisk valgt prisliste:

 1. I Systeminnstillinger, Salg (System Settings, Sales), sett på følgende:
  Alt text:
   
 2. I innstillinger –> Forretningsbehandling -> lag et distrikt- f.eks. ”Norge”:
  Alt text:

 3. På prislisten din lager du en tilknytning (connection) til distriktet ditt med den innebygde rollen ”Territory Default Pricelist”:

  Alt text:

 4. Sett opp alle brukerne dine med samme distrikt:
  Alt text:

Har du regionale eller markedsdelte prislister og selgere som jobber innenfor de samme sonene, er det bare å lage flere distrikter og fordele selgerne til disse. Poenget er at du kun har én default prisliste pr. sone, som da blir satt automatisk.

Det er alltid mulig å overstyre manuelt og velge en annen prisliste.

 

 

Skrevet av:

Alt text:

Bjørn V. Karlsen
Senior konsulent

Norsk (bokmål)