Hvordan forberede din digital transformasjon?

Hvordan forberede din digital transformasjon?

Hvordan forberede din digital transformasjon?

DIGITAL TRANSFORMASJON - FIRE DOMENER

I vårt konsept for digital transformasjon tar vi utgangspunkt i fire domener:

  • Engasjer kundene
  • Utvikle nye forretningmodeller og produkter
  • Effektivisere forretningsprosesser
  • Gjøre organisasjonen i stand til å gjennomføre

Det å sette organisasjonen i stand til å gjennomføre digital transformasjon er en utfordring for mange. Man beveger seg inn i et landskap som er ukjent, – som man ikke har vært i før, – og i markeder hvor konkurransebildet blir endret, f.eks gjennom disruptive endringer.

Clayton Christensen har gitt noen føringer for hvordan man kan møte disruptive endringer, ved at selskapet lanserer nye vekstinitiativer som i seg selv er disruptive. Altså at man tar risikoen ved å kannibalisere sin egen forretningsmodell ved å selv ta posisjon inn i nye markeder.

To eksempler på dette i Norge er Telenor, som initierte Telenor Mobil, som jo åpenbart konkurrerte med fastlinjetelefoni, – og Finn.no, som åpenbart konkurrerte med den gangens rubrikkannonser i Aftenposten. Det som er interessent er at etter 10-12 år er disse vekstinitiativene som den gange ble tatt dagens corebusiness i begge selskapene.

Derfor har man sett at rådet med å lansere nye vekstinitiativ kan være bra, men det må finnes et mer bevisst forhold til hvordan dette gjennomføres i praksis.

Det er på det rene at det må gjennomføres innovasjon og utvikling i både corebusiness og disse vekstinitiativene. I boken Dual Transformation tar miljøet rundt Christensen tak i denne problemstillingen. Vi i ProsessPilotene har valgt å kalle det Parallell Transformasjon, – siden det tydeliggjør at i tillegg til vekstinitiativer må vi reformere dagens corebusiness. Og det gjør metodikken også mer relevant for digitalt transformasjon! pp13

Vi definerer A til å være dagens forretningsmodeller osv (som vi utfører en analyse av i vår modell for digital transformasjon). Videre sier vi at vekstinitiativene defineres som B. Det som imidlertid er viktig er linken mellom A og B, som vi kaller C.

I artikkelen om The Innovators Dilemma har vi beskrevet dilemmaet som at de etablerte aktørene rett og slett har en motivasjon av å ikke gå inn i den delen av markedet med lavere marginer og mindre krevende kunder. Dilemmaet fører til at man mer eller mindre bevisst åpner en del av markedet for andre aktører som kan utnytte rimeligere og mer effektive forretningmodeller. På sikt vil de derfor drives ut av markedet fordi disse “lavendeaktørene” vil spise seg inn på stadig større del av markedet til de etablerte aktørene.

Et eksempel kan være AirBNB, som tilbyr en teknologisk plattform som megler ledige leilheter og rom til personer som rett og slett ønsker rom for korttidsopphold. På en måte kan man si at disse tilbyr noe som hotellene anser som lite interessant ut i fra den modellen de i dag opererer med. De har egne rom (for det er faktisk det et hotell tilbyr, et sted å sove hvor man skal besøke et eller annet...)

AirBNB har vært en gigantsuksess, fordi man på mange måter har klart å få nye aktører inn i markedet, og på den måten disrupter man de etablerte aktørene. Hotellene er fortvilte fordi folk heller vil bo i en koselig leilighet i Roma enn på et svindyrt og kjedelig hotellrom.

Hotellene kunne ha lansert tilsvarende løsninger, – de kjenner kundegruppene, har tilgang til kundebaser, bookingssystemer osv. Men som så ofte, så har man jo foretatt store investeringer i død kapital, altså hotellrom, – så den asymmetriske motivasjonen er klar. Dersom disse skulle lykkes med en slik transformasjon, må man akseptere at det faktiske er en transformasjon, og at fremtidsbildet vil være at i fremtiden vil kundene booke også hotellets rom gjennom løsninger som AirBNB. Eller man ser at markedet vil endre seg, noen vil fremdeles på hotell, – og kanskje kunne man fått booket seg inn hos hotell A, men bestemt om det skal være et hotellrom eller en leilighet i nærheten. Det finnes mange muligheter.

Hvis man akseptere det, må man jobbe med C, alså linken mellom A og B. Man må rett og slett akseptere at jobs-to-be-done for kunden er forskjellig avhengig av omstendighet. På ferietur er det greit å bo i en leilighet, man er kanskje flere som reiser, mens på et kort forretningsmøte er hotellrom det beste.

Når man skal gjennomføre prosjekter for Digital Transformasjon, kan man så følge det samme prinsippet? Vi mener definitivt ja, dersom man skal endre en organisasjon. Det kan også være en mulighet å organisere helt nye prosjekter som nye vekstinitiativ, med oppbygging av eget DNA.

Dette kan være en del av en implementeringsstrategi – med et bevisst forhold til at på sikt så vil dagens A bli erstattet av B, altså at B er fremtidens B. Da vil det være viktig å skape en god link mellom disse to, altså C.

Dette vil innebære å være bevisst på de krisene som vil oppstå og håndtere de på best mulig måte. I svært mange initiativ vil det være slik at den etablerte organisasjoen vil Crumme den nye, – vær derfor oppmerksom på dette i starten.

Videre er det viktig hvordan man skal få med seg organisasjonen, – og her mener vi hele organisasjonen. I noen organisasjoner løper lederne etter noen av de ansatte. Hvilke talenter har vi (og husk at talenter ikke må være 20 år...) Hvordan tar vi vare på de? Hvordan coacher vi disse inn i våre planer (eventuelt ut, hvis det viser seg å være nødvendig?

Det å gjennomføre endringer i en organisasjon er krevende. Vi har utviklet et konsept som kan gi ledere noen knagger i forhold til hvordan slike endringer skal styres, - og da først og fremst hvor digitale løsninger er sentrale.

Digital transformasjon gjennomføres innenfor fire domener eller områder, -

  • Kundereisene og kundens erfaringer
  • Utvikle nye produkter og nye forretningsmodeller
  • Effektivisere eksisterende arbeidsprosesser
  • Gjøre organisasjonen i stand til å ta ut det forretningsmessige potensiale

Ta kontakt med oss for å ta en uformell prat om hvordan vi kan bidra til at din organisasjon får ut det forretningsmessige potensialet ved kundedrevet digital transformasjon!

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.