Hvordan lykkes med opplæring og utrulling av ny teknologi?

Hvordan lykkes med opplæring og utrulling av ny teknologi?

Alt text: Hvordan lykkes med opplæring og utrulling av ny teknologi

Hvordan vet vi om man har lykkes med et opplæringstiltak, og kan dette måles? Sliter du med at dine kolleger ikke utnytter de IT verktøy de har? Vil du vite hvordan du kan best gi opplæring til dine kunder og kolleger? Blir all opplæring vurdert på lik linje som andre tiltak i bedriften? Og finnes det noen suksessoppskrift? Les mer.

Den 29. mai 2019 ble det holdt et frokostsemar med tema: Hvordan lykkes med opplæring og utrulling av ny teknologi med følgende agenda

  1. Opplæringsstrategi og planer
  2. Pedagogisk teori
  3. Praktiske tips
  4. Erfaringer fra våre egne prosjekter
  5. Spørsmål og svar

Du kan se hele seminaret, presentasjonen og laste ned eksempelmaler fra LinkedIn (Direkte link https://ptdrv.linkedin.com/zpncz3u

Norsk (bokmål)